TeamPartner Relasjon

Kundene skal oppleve TeamPartner Salg som en integrert ressurspool der de til enhver tid har tilgang til aktuelle ressurser og kompetanse for å sikre og videreutvikle salgs- og ...

TeamPartner

TeamPartner bygger på et utviklingskonsept som integrerer de kritiske suksessfaktorene i salgs- og ...

TeamPartner Samhandling

TeamPartner Marked vil gi deg rimelige og effektive løsninger for å utnytte de nye mulighetene digitale kanaler gir. Hovedområdene er håndtering av kunderleasjoner (CRM), publisering av ...