Teampartner

teamsalg

Teamsalg
- Som sikrer nødvendig samspill på tvers av funksjons- og organisasjonsgrenser

TeamPartner og teamsalg

Selv om salgresultater i de fleste bransjer oppfattes som et resultat av individuelle prestasjoner, viser erfaringer at selgere som arbeider i team vil utvikle et høyere prestasjonsnivå enn de som arbeider individuelt

Gjennom mange års erfaring fra salgstrening og teamutvikling har vi utviklet et spesielt konsept for utvikling av salgsteam.

Treningskonsepter og verktøy tilpasses aktuelt behov og rammebetingelser. Hovedhensikten er å øke den enkeltes selgers prestasjoner og motivasjon gjennom en bevisst samhandling med resten av teamet.
Utvikling av salgsteam gjøres gjennom en kombinasjon av individuell salgs-trening og teamutvikling. Treningen gjennomføres i samspill med salgsleder. Salgsleder gis kompetanse og verktøy i teamledelse og salgscoaching.