Teampartner

salgspresentasjoner

Salgsprestasjoner
- som møter krav til atferd, resultater og forutsigbarhet

TeamPartner og salgspresentasjoner

TeamPartner har, i samarbeid med våre kunder, utviklet et salgstreningskonsept som kan tilpasses alle typer salg.
All trening gjennomføres gjennom å simulere aktuelle salgsprosesser ut fra oppsatte treningsmål. Salgstreningen bygger på konseptet Consultative Selling.
Treningen gjennomføres i team eller for enkeltpersoner. Ansvarlig leder deltar i prosessen som motivator og coach.
Prestasjoner og atferd vurderes kontinuerlig ved hjelp av tilpassede scorekort
Du er her: Hjem TeamPartner Salg salgspresentasjoner