Teampartner

salgsledelse og coaching

Salgsledelse og coaching
- For å støtte og motivere for kortsiktige resultatkrav samtidig som prestasjoner videreutvikles

TeamPartner - salgsledelse og coaching

TeamPartner har gjennom mange års erfaring innen lederutvikling bygget opp konsepter og treningsprogram for salgsledere.
Lederutviklingen legges opp rundt de oppgaver salgslederen skal utføre og de resultater som skal leveres. Lederutviklingen gjennomføres oftest som et teamutviklingsprogram, men gjennomføres også som individuelle treningsprogram.

I “Verktøykassen” ligger verktøy og metoder som tilpasses og implementeres gjennom praktisk anvendelse.

Du er her: Hjem TeamPartner Salg salgsledelse og coaching