Teampartner

TeamPartner Salg

teamtraining-01-2_AKundene skal oppleve TeamPartner Salg som en integrert ressurspool der de til enhver tid har tilgang til aktuelle ressurser og kompetanse for å sikre og videreutvikle salgs- og markedsføringsprosessene. Kostnadene påløper ikke før det igangsettes tiltak som gir garanterte merverdier. Tiltakene vil igangsettes ut fra en totalvurdering av hva som gir best ”value for money”.

Hva TeamPartner Salg kan gjøre for deg.

Informasjon til potensielle samarbeidspartnere

TeamPartner Salg bygger på et utviklingskonsept som integrerer de kritiske suksessfaktorene i salgs- og markedsføringsprosessen.

Kundene skal oppleve TeamPartner Salg som en integrert ressurspool der de til enhver tid har tilgang til aktuelle ressurser og kompetanse for å sikre og videreutvikle salgs- og markedsføringsprosessene. Kostnadene påløper ikke før det igangsettes tiltak som gir garanterte merverdier. Tiltakene vil igangsettes ut fra en totalvurdering av hva som gir best ”value for money”.

En sentral del av konseptet vil være et ”Dashbord” som til enhver tid vil gi informasjon om hvordan salgsatferd/resultater og kundetilfredshet møter oppsatte strategier og mål. Vi har utviklet et felles kommunikasjonsverktøy og prosjektstyringssystem for å sikre effektive samarbeidsprosesser.

Samarbeidet er basert på dynamisk tillit og felles forståelse.

De kritiske suksessfaktorene vi baserer oss på i fase 1 er:

 • Rekruttering av kvalifiserte selgere og salgsledere
  - For å sikre riktig kapasitet og kompetanse
 • Strategisk selektering av kunder og prospects
  - for å sikre riktig prioritering av salgsinnsatser
 • Effektive Salgsprosesser
  - som sikrer hastighet, kvalitet og forutsigbarhet
 • Salgsprestasjoner
  - som møter krav til atferd, resultater og forutsigbarhet
 • Teamsalg
  - Som sikrer nødvendig samspill på tvers av funksjons- og organisasjonsgrenser
 • Salgsstøttesystemer og webløsninger
  - Som bidrar til salgsproduktivitet
 • Salgsledelse og coaching
  - For å støtte og motivere for kortsiktige resultatkrav samtidig som prestasjoner videreutvikles
 • Informasjonsmateriell og markedskommunikasjon
  - For å fremme produkter, profilere bedriften og bidra til et positivt omdømme
Du er her: Hjem TeamPartner Salg